उदासीन अखाडा चे परम पूज्य गुरु श्री गुरमीत बाबा यांना आज भेटून आशीर्वाद घेण्याची संधी महाराष्ट्राचे आरोग्यदूत आमचे मित्र, मार्गदर्शक श्री रामेश्वर भाऊ नाईक यांच्यामुळे मिळाली…#kinwatvidhansabha2024 #avinashrathod #KINWAT #mahur #udasinakhada #rameshwarnaik #bjpmahararashtra

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *